پیش فاکتور خرید

ردیف نام کالا کد کالا قیمت واحد تخفیف واحد هزینه های مازاد قیمت نهایی کالا تعداد مبلغ کل حذف
{{$index+1}} {{item.ProductName}} {{item.ProductCode}} {{item.ProductPrice | number}} تومان {{item.ProductDiscount | number}} تومان {{item2.ProductTypePropertyTitle}} : {{item2.Price}} درصد {{(item.ProductFinalPrice + ((item.ProductFinalPrice*item.SumValueAddedPrices)/ 100)) | number}} تومان
+
-
{{((item.ProductFinalPrice+ ((item.ProductFinalPrice* item.SumValueAddedPrices)/ 100)) * item.ProductCount) | number}} تومان
خرید به عنوان مهمان
** اعداد به صورت انگلیسی وارد گردد **